Na czym polega badanie profilu lipidowego?

Badanie profilu lipidowego, inaczej zwanego lipidogramem, to często wykonywane przez Polaków badanie diagnostyczne. Pozwala ono ocenić poziom cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi, co jest istotne dla oceny ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.

Jak przebiega badanie profilu lipidowego?

Badanie profilu lipidowego wykonywane jest na podstawie próbki krwi pobranej na czczo, zwykle rano. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego oraz spożywania alkoholu na kilka dni przed badaniem. Przed samym pobraniem krwi nie należy spożywać posiłków ani pić napojów (oprócz wody) przez około 12 godzin. Po pobraniu próbki krwi, w laboratorium oceniane są poziomy poszczególnych lipidów — cholesterolu całkowitego, frakcji HDL (tzw. „dobrego cholesterolu”), frakcji LDL („złego cholesterolu”) oraz trójglicerydów.

Normy poszczególnych lipidów

Wyniki badania profilu lipidowego przedstawiane są zwykle w formie tabeli, która pokazuje wartości poszczególnych składników. Zalecane normy dla osób dorosłych to cholesterol całkowity poniżej 190 mg/dl (5 mmol/l), frakcja HDL powyżej 40 mg/dl (mężczyźni) lub 46 mg/dl (kobiety), frakcja LDL poniżej 115 mg/dl oraz trójglicerydy poniżej 150 mg/dl. Warto jednak pamiętać, że dla każdego pacjenta normy mogą się różnić w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia czy obecności innych czynników ryzyka.

Jak interpretować wyniki badania?

Otrzymane wyniki badania lipidogramu powinny być skonsultowane z lekarzem, który oceni ich prawidłowość oraz wprowadzi ewentualne zmiany w stylu życia lub terapii farmakologicznej. Należy pamiętać, że podwyższone wartości cholesterolu LDL oraz trójglicerydów związane są ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia, takich jak miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu.

Zmiany stylu życia w przypadku nieprawidłowych wyników

Jeżeli wyniki badania krwi wykazują nieprawidłowości, lekarz może zalecić zmiany stylu życia, takie jak wprowadzenie zdrowszej diety, zwiększenie aktywności fizycznej czy rezygnacja z palenia papierosów i spożywania alkoholu. Regularne kontrolowanie poziomu lipidów we krwi pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń oraz podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych.