REGULAMIN STRONY HEMOLAB.PL

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin opisuje zasady działania Serwisu Hemolab, który obejmuje informacje dotyczące usług świadczonych przez firmę Hemolab sp. z o.o. oraz inne treści zamieszczane na stronie.
2. Podmiotem prowadzącym stronę www.hemolab.pl jest firma HemoLab sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu Odrzańskim, przy ul. Narutowicza 3, 67-115 Bytom Odrzański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000955386, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN, NIP 9252135796, Regon 5213134022 dalej jako „Usługodawca”)
3. Strona pełni funkcję informacyjną dla użytkownika dotyczącą usług świadczonych przez Usługodawcę.
4. Usługodawca świadczy bezpłatne usługi polegające na obsłudze i udostępnianiu na rzecz użytkownika serwisu hemolab.pl, obsłudze infolinii oraz okresowemu dostarczaniu nowych informacji dotyczących działalności firmy.
5. W celu łatwiejszego korzystania z serwisu oraz monitorowania jego działa, strona wykorzystuje mechanizm tzw „cookies” – są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Technologia ta nie pozyskuje jakichkolwiek danych o odwiedzających Serwis. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej lub innym programie opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować trudności w pełnym i prawidłowym działaniem serwisu.
6. Zebrane dane, zawierające informację dotyczące zapytań użytkownika do serwera jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, przechowywane są przez czas nieokreślony. Administrator strony może wykorzystywać je do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem oraz jego rozwoju. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.
7. Do korzystania z usług strony hemolab.pl potrzebny jest sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie posiadające dostęp do internetu. Należy pamiętać również o posiadaniu zaaktualizowanego oprogramowania w celu poprawnego działania strony internetowej.
8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej hemolab.pl, a firma Hemolab sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
9. W razie wątpliwości co do sensu treści regulaminu firma Hemolab sp. z o.o. ma prawo do jego wiążącej interpretacji.

zdrowie

Badania w twoim domu

PRACUJEMNY 6 DNI W TYGODNIU